De weg van het zaadje

Het viel niet op.
Het zaadje viel op het pad
Víel niet op het pad. Geen keuze gehad
Het moest zo zijn.

Nadat er zeven mensen over hem heen waren gelopen barst er een regenbui over hem los.
Het zaadje spoelt weg in een spleet in de rotsachtige grond onder het pad.
Ik ben gelukkig klein dacht het zaadje; nu wordt er niet meer op me getrapt.

Het zaadje viel niet op
Na meer regenbuien begint het te zwellen.
De veilige omgeving te knellen.
Het zaadje ontkiemt

De kiem zoekt een weg tussen het gesteente.
De weg zoekend naar het pad moet het tussen rotsig hard gesteente door wringen.
Als ik maar even eenmaal mijn kop boven het maaiveld heb denkt het zaadje.

Wortels zoeken het water
Met een zucht
zijn stengels licht lucht
De dode sporen snel vergeten

Luctor et emergo; de kiem steekt zijn kopje voorzichtig midden op het pad uit.
Plats, het kiemende zaadje had de eerste klap te pakken.
Het was niet om te pesten dat de padgangers daar traden.
Sterker de padgangers wisten van niets, ook al dacht het zaadje van wel.

Het herstel duurt lang.
Maar geen vlucht
Met een zucht…………
Plats…

Kop verder boven het maaiveld uit steken.
Op een vruchtbare dag in de lente met zon en regen schiet het op.
De padgangers begonnen hem te zien, het was nog wel eens plats maar zijn sterke vezels richten hem weer op. En toen, een paar decimeter hoog, begonnen de padgangers ontzag voor hem te krijgen. Ze begonnen een weg om hem heen te zoeken.

Voor het eerst bloeit hij.
Nu zit er vaart in.
Mooier groter meer zin.
Voluit in Gods licht

Nu genietend van de padgangers. En de padgangers, op weg van ginter naar gunder genoten ook van hem.
Hij wordt een beschutting voor regen en zonneschijn. En het pad zelf zoekt zich een weg om hem heen. Het slingert aan 2 kanten liefdevol om de tot vruchtenboom uitgegroeide zaadkiem.
De padgangers plaatsten zelfs een bankje onder zijn loof.
Met tevredenheid kijkt de boom terug op zijn bestaan.
Maar het kon niet anders wezen of een deel van zijn zaad viel weer op het pad………

Joep Zander
zaterdag 14 december 1996 aangepast 2016
Ananda, Dwingelo

%d bloggers liken dit: